Sales agent

All4tech D.O.O Beograd

Glavni zadaci su:

- Razvijanje i proširenje saradnje sa postojećim klijentima

- Nuditi proizvode visokog kvaliteta od preko 15.000 brendova

- Obrada zahteva za ponude i priprema ponuda

- Poseta klijentima

- Raditi na stalnom usavršavanju saradnje sa tim klijentima i dodavanju vrednosti

- Ostalo bi bilo objašnjeno na intervjuu


 All4tech nudi:

- Treninzi

- Edukativni materijali

- Puna i stalna podrška

- Službeni auto

- Lap top

- Mobilni telefon

- Velika prilika za rast