Operater kontrole i dorade

Trigo Serbia doo
  • Verifikovan

Trigo Serbia je kompanija koja se bavi kontrolom kvaliteta u automobilskoj industriji.

Zbog povećanog obima posla, tražimo nove radnika na poziciji: Operater kontrole i dorade koji će obavljati sledeći posao:

  • Kontrola kvaliteta komponenti i finalnog proizvoda u svim procesima
  • Odstranjivanje proizvoda i komponenti koji ne zadovoljavaju zahtevane specifikacije kvaliteta
  • Primena korektivnih mera u cilju održavanja kvaliteta komponenti i proizvoda
  • Obezbeđuje i sprovodi testiranja proizvoda na lokaciji kupca
  • Obezbeđuje estetsku i funkcionalnu kontrolu kvaliteta proizvoda
  • Poštuje pravila zaštite na radu, zaštite zdravlja na radu i zaštite okoline predviđene radnim instrukcijama
  • Obezbeđuje čišćenje i osnovno održavanje radnog prostora
  • Podnosi dnevne izveštaje supervizoru
Zainteresovani kandidati se za posao mogu javiti putem portala.