Magacioner

Mercator-S d.o.o.

https://mercator.oneassessment.com/job/Magacioner-nkQ54/apply

Zadaci:

·         Kontrola prijema i otpreme robe u skladu sa internom procedurom i pravilima rada

·         Ažurno komisioniranje robe na osnovu komisione liste, RF uređaja i naloga za otpremu

·         Odgovornost za količine i rokove trajanja robe

·         Održavanje čistoće i sigurnosti odeljenja u magacinu

Profil:

·         Pažljivost i odgovornost u izvršavanju zadataka

·         Timski rad, kolegijalnost i fleksibilnost

·         Poželjno iskustvo na sličnim pozicijama