Magacioner - Niš

Mercator-S d.o.o.

https://mercator.oneassessment.com/job/Magacioner-nkQ54/apply


Zadaci:


·         Kontrola prijema i otpreme robe u skladu sa internom procedurom i pravilima rada
·         Ažurno komisioniranje robe na osnovu komisione liste, RF uređaja i naloga za otpremu
·         Odgovornost za količine i rokove trajanja robe
·         Održavanje čistoće i sigurnosti odeljenja u magacinu


Profil:
·         Pažljivost i odgovornost u izvršavanju zadataka
·         Timski rad, kolegijalnost i fleksibilnost
·         Poželjno iskustvo na sličnim pozicijama


https://mercator.oneassessment.com/job/Magacioner-nkQ54/apply