Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti ima za cilj da vas informiše koje lične podatke prikupljamo putem ove internet stranice, kako koristimo te podatke kao i da vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti vas obaveštavamo o vrstama podataka o ličnosti koju obrađujemo, svrsi obrade, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima su podaci o ličnosti otkrivaju, roku čuvanja podataka, vašim pravima, postojanju automatizovanog donošenja odluka i bezbednosti obrade.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je:

PODACI O FIRMI

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: info@nadji-posao.rs

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU - OBRAĐUJU

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti registrovanih korisnika na našoj internet stranici koji su nam dobrovoljno dati putem registracije.

Polja za prikupljanje podataka koja su označena crvenom zvezdicom predstavljaju obavezne podatke koji nam služe da utvrdimo autentičnost korisnika kao i da pružimo poslodavcima elementarne informacije o licima koje traže zaposlenje.

LIČNI PODACI

Obavezni podaci prilikom registracije: - e-mejl - lozinka - ime i prezime - grad - telefon

Ostali podaci koji nisu obavezni prilikom registracije: - mesto rođenja - fotografija - adresa - poštanski broj - broj mobilnog telefona - broj faksa - državljanstvo - ukupno radno iskustvo - adresa vaše internet stranice ili društvene mreže…

PODACI IZ BIOGRAFIJE

Podaci u biografiji su kreirani prema volji kandidata za posao i mogu sadržati i podatke koji nisu obavezni prilikom registracije (završena škola ili fakultet, prosečna ocena, fotografija, interesovanja...).

PODACI O ŽELJENIM POSLOVIMA

Kandidat za posao može obeležiti listu željenih poslova i/ili oblasti iz koje bi ga zanimali poslovi. Redovno će dobijati na email listu željenih poslova i imaće evidenciju na sajtu.

PODACI O SAČUVANIM OGLASIMA

Posedujemo podatke o oglasima poslodavaca koje ste sačuvali.

PODACI O PRIJAVAMA NA OGLASE

Posedujemo podatke o vašim prijavama na oglase poslodavaca.

SVRHA OBRADE

FIRMA je uspostavila personalizovani korisnički internet portal preko koga se lica koja traže zaposlenje i poslodavci mogu obaveštavati o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Podatke o ličnosti obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka. Započinjanjem registracije putem „Registracija“ i prelaskom na sledeću stranicu smatra se da ste saglasni sa ovom Politikom privatnosti i da ste pristali na obradu vaših ličnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo da opozovete vaš pristanak odnosno tražite da se vaši podaci odnosno korisnički nalog obriše.

Maloletno radno sposobno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da da pristanak na obradu podataka o ličnosti.

PRIMALAC PODATAKA O LIČNOSTI

Vašim ličnim podacima imaju pristup registrovani poslodavci u meri u kojoj ste im vi to dozvolili. U okviru internet portala postoji mogućnost da ograničite vidljivost vaših ličnih podataka poslodavcima.

Od momenta prijema vaših podataka o ličnosti od strane registrovanog poslodavca, registrovani poslodavci su dužni da se prema njima odnose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i FIRMA neće biti odgovorna za njihovu eventualnu zloupotrebu.

VAŠA PRAVA

Registrovani korisnici čije podatke posedujemo imaju pravo i mogućnost da pristupe svojim podacima kao i da od nas dobiju informacije u vezi sa obradom podataka kao što su: svrha obrade, vrsti podataka koji se obrađuju, primaoci kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, rok čuvanja ili kriterijumi za određivanje roka čuvanja, pravo na izmenu i brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade, kao i postojanje automatizovanog donošenja odluka i međunarodnog prenosa.

Putem našeg internet portala vam je omogućeno da ostvarite vaše pravo na ispravku odnosno dopunu vaših ličnih podataka, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade. Pored ovoga, imate pravo da u svakom trenutku zatražite brisanje vaših podataka ili brisanje korisničkog naloga odnosno pravo da opozovete pristanak na obradu podataka.

Takođe, imate pravo da nam uputite prigovor kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

FIRMA bi cenila napor da nam se pre podnošenja pritužbe Povereniku obratite kako bismo probali da otklonimo problem.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

FIRMA će obrisati korisničke naloge koji su u kontinuitetu neaktivni više od 3 godine.

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILISANJE

FIRMA ne donosi odluke sa pravnim ili drugim značajnim posledicama po lica na koje se podaci odnose na osnovu automatizovane obrade podataka odnosno profilisanja osim u slučaju slanja obaveštenja o slobodnim radnim mestima putem e-mejla.

Slobodna radna mesta koja se putem e-mejla prosleđuju registrovanim korisnicima odabira računar na osnovu podataka koje ste nam dostavili i zahteva poslodavaca.

Davanjem pristanka na obradu putem prijave (registracije) dajete i pristanak na automatsku obradu odnosno profilisanje u cilju informisanja o slobodnim radnim mestima putem e-mejla.

BEZBEDNOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Primenom adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani.

FIRMA održava adekvatan nivo bezbednosti i poverljivosti podataka o ličnosti.

Za adekvatan nivo bezbednosti primenjujemo različite tehnologije, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotreba zaštitnog zida (firewall), zaštita od prestanka servisa (DDoS), kreiranje rezervne kopije podataka, zaštita od virusa i spam-a, kontinuirani nadzor sistema i servisa, kao i ostale tehnologije za bezbedno korišćenje servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne zbirke podataka (datoteke) koji se prilikom posete internet strani šalju na Vaš računar ili mobilni uređaj i kojima se kasnije može pristupiti. Zahvaljujući kolačićima vidi se šta interesuje pojedine posetioce internet strane, što pomaže da se poboljša upotreba za sve korisnike.

Koristimo kolačiće neophodne za funkcionisanje internet strane, odnosno one koji omogućavaju da pregledate naše stranice, kolačiće za statistiku posećenosti i unapređenje performansi internet strane i kolačiće za oglašavanje. Kolačići na internet strani se takođe koriste za pamćenje sesije korisnika internet stranice. Kolačić je internog tipa, kriptovan je i podatak ne može biti iskorišćen eksterno.

Vi imate mogućnost da izaberete da li ćete prihvatiti kolačiće koji nisu neophodni za funkcionisanje naše internet stranice. Mi bismo svakako cenili Vašu odluku da prihvatite sve kolačiće jer nam time pomažete da internet stranicu uskladimo sa interesovanjima posetilaca. Takođe, možete i naknadno da odbijete korišćenje kolačića izmenom postavki u Vašem pretraživaču. Moguće je da ukoliko to uradite nećete moći da koristite sve funkcije ove internet strane.

Naša internet strana koristi Google analitiku (Google Analytics), uslugu za internet analitiku koju pruža kompanija Google. Google analitika koristi kolačiće, odnosno tekstualne zbirke podataka koje postavlja na Vaš uređaj, da bismo lakše analizirali kako korisnici upotrebljavaju internet stranu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o kolačićima Google analitike, pogledajte stranice Google koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike.

DECA

Ovaj internet portal nije namenjen deci i FIRMA neće prikupljati podatke od lica mlađih od 15 godina.

IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i propisima. Svaka izmena ove politike biće objavljena na našoj internet stranici.

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili ukoliko želite da ostvarite neko od Vaših prava, možete se obratiti licu za zaštitu podataka na e-mejl info@nadji-posao.rs