Konobar

  • Verifikovan

Hotelu Prezident je potrebno pojačanje na poziciji: Konobar

Radno iskusto poželjno. 

Prijave za posao putem portala.