Care Partner

O firmi

CarePartner GmbH je agencija za zapošljavanje koja se prvenstveno fokusira na kandidate i kompanije u oblasti zdravstvene zaštite.

Zahvaljujući našoj velikoj mreži klijenata, imamo najbolje kontakte sa brojnim kompanijama u sektoru zdravstvene zaštite, gde smo uvek u toku sa najnovijim i najatraktivnijim pozicijama.

Naš kvalifikovani kadar pruža podršku u procesu zapošljavanja kandidatima koji su usko specijalizovani za određenu struku i poseduju relevantno profesionalo iskustvo. Na taj način omogućavamo sigurnost svim uključenim stranama, uz efikasno i efektivno delovanje.

Završeni oglasi