A&S Solutions d.o.o.

O firmi

A&S Solutions is ontstaan vanuit een reële behoefte.  Zowel de openbare sector, de industrie als de dienstensector kenden in de voorbije jaren een opvallende vlugge evolutie. Termen als klantgerichtheid, empowerment, coaching, strategisch management, human capital zijn aan de orde van de dag. Vele nieuwe trends, verplichtingen en opdrachten zijn een nieuwe uitdaging voor het huidig management. Deze evolutie vraagt van het management een brede waaier aan kennis, vaardigheden en extern advies.

Het is voor de meeste managers moeilijk haalbaar om zich binnen het beschikbare tijdsbestek specialist te maken in al deze materies. Dit is het ogenblik waarop een externe adviseur, die uw omgeving door en door kent, echt kan renderen.

Een succesvolle samenwerking met een externe adviseur komt tot stand op basis van een partnership, gebaseerd op expertise en vertrouwen. Daarbij is het van groot belang dat deze externe partner uw organisatie, door en door kent en vanuit deze positie een professionele dienst tegen een haalbare prijs levert. 

ONZE FILOSOFIE

Vanuit een sterke vertrouwdheid met de sector en gebaseerd op een sterke methodologie staan wij prat voor praktische en realistische adviezen op het vlak van HRMmanagement en organisatie voor alle organisaties binnen de social non-profit in België.

Aktivni oglasi

Završeni oglasi