O firmi

Politika kvliteta i bezbednosti proizvoda Preduzeće "ADS INTERKOMERC" d.o.o. je formirano i počelo sa radom 1998. god. Bavi se uvozom, izvozom, veleprodajom, kao i doradom i pakovanjem zrnastih i praškastih prehrambenih proizvoda.

Aktivni oglasi

Završeni oglasi