MI.KO.Trade d.o.o.

O firmi

Mi.Ko.Trade  vrši usluge održavanja objekata i to: Čišćenje stambenih zgrada, mašinska pranja tvrdih podova, čišćenje poslovnih prostora, čišćenje stanova, tehničko održavanje objekata u koja između ostalog spadaju održavanje putničkih i auto liftova, održavanje protivpožarnog sistema, usluga domara stambene zgrade i usluge deratizacije i dezinsekcije.

Aktivni oglasi

Završeni oglasi